Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |    Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào cuối tháng 5   |    Nắm bắt cơ hội, quyết tâm bứt phá, Hà Tĩnh mở tầm nhìn phát triển mới   |    Quy hoạch tỉnh - hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng của Hà Tĩnh   |   

Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả

  

01:44 01/08/2018

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở Hà Tĩnh ngày càng được tăng cường. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được đẩy mạnh và đổi mới, tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp; giữ vững định hướng dư luận trong Đảng bộ và nhân dân.

Ngày 24/4/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe và cho ý kiến về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay”

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo báo chí được tăng cường; đội ngũ báo cáo viên được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Công tác khoa giáo ngày càng đi vào chiều sâu và đạt chất lượng cao trên các mặt; việc chỉ đạo lĩnh vực văn hóa - văn nghệ sâu sát, hiệu quả hơn; công tác lý luận chính trị và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm đúng mức…

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước bằng âm mưu “diễn biến hòa bình” đã tác động không nhỏ đến công tác tuyên giáo.

Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quảViệc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được đẩy mạnh và đổi mới. (Ảnh: Phúc Quang)

Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân gắn với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả
Ông Phan Công Trân đã có gần 12 năm thực hiện vai trò của báo cáo viên phường Sông Trí (Ảnh: Vũ Viễn)

Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QPAN và mở rộng quan hệ đối ngoại. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’.

Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả
Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. (Ảnh: Tiến Dũng)

Chủ động nắm tình hình, đánh giá, dự báo diễn biến tâm trạng, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời những tiêu cực phát sinh. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa cơ quan Ban Tuyên giáo với các ban xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan báo chí giữ vững tính định hướng chính trị, nâng cao tính thuyết phục, tăng số lượng, thời lượng phát hành, diện phủ sóng và mở rộng đối tượng độc giả báo chí; góp phần quan trọng tham gia giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc trên địa bàn.

Chủ động, sắc bén trong đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; tăng cường phản bác có hiệu quả với các thông tin xấu độc trên internet và các trang mạng xã hội.

Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đảm bảo thiết thực, hiệu quả
Đảng bộ huyện Hương Khê tập trung làm tốt công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng

Đổi mới và tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo hướng bám chắc thực tiễn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, phục vụ nhiệm vụ chính trị kịp thời và hiệu quả hơn. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược trên các lĩnh vực GD-ĐT, khoa học - công nghệ, môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, gia đình, thể thao… Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục lịch sử truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy ban tuyên giáo các cấp, quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề, có chuyên môn, tri thức và phương pháp làm việc khoa học, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi lĩnh vực công tác.

Theo Baohatinh.vn

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.177
Tổng số truy cập:   32.893.901

Sự kiện