Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Hà Tĩnh phân bổ trên 1,8 tỷ đồng phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

  

07:55 30/08/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định phân bổ số tiền 1.846 triệu đồng từ ngân sách Trung ương cho các đơn vị, địa phương để bố trí kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội.

Hà Tĩnh phân bổ trên 1,8 tỷ đồng phát triển hệ thống trợ giúp xã hội
Trong 1.286 triệu đồng dành cho Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em sẽ tập trung hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất, hoạt động mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ

Trong đó, kinh phí dành cho Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em là 1.286 triệu đồng; Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 160 triệu đồng; Dự án Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị buôn bán 400 triệu đồng.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện quy trình cấp, phát nguồn vốn kịp thời, đúng quy định; chủ trì, phối hợp với Sở LĐTB&XH cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.

Các đơn vị, địa phương được phân bổ kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Chi tiết quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Baohatinh.vnThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.677
Tổng số truy cập:   31.972.229

Sự kiện