Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |    13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hà Tĩnh gồm những ai?   |   

Danh sách 28 người được HĐND tỉnh Hà Tĩnh lấy phiếu tín nhiệm

  

09:11 11/12/2018

Thực hiện các quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, trong phiên làm việc chiều nay (11/12), Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh trình danh sách 28 người được lấy phiếu tín nhiệm và tiến hành các bước theo đúng quy định.

Phát biểu trước khi HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Lê Đình Sơn nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền nhà nước ở địa phương.


Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ. Đây cũng chính là thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12 về đánh giá cán bộ đa chiều.


Thay mặt Đoàn chủ tọa Kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y thông qua danh sách 28 người được lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 8, trong đó có 6 người là Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; 22 người còn lại là Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

I. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

1. Ông Lê Đình Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

2. Bà Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

3. Ông Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;

4. Ông Đoàn Đình Anh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;

5. Ông Trần Viết Hậu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

6. Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

II. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh;

3. Ông Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Ông Trần Tú Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

6. Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

7. Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

8. Ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

9. Ông Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

10. Ông Lương Phan Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

11. Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

12. Ông Phan Tấn Linh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

13. Ông Hồ Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

14. Ông Võ Văn Phúc, Chánh Thanh tra tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

15. Ông Nguyễn Phi Quang, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

16. Ông Hoàng Văn Quảng, Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

17. Ông Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

18. Ông Trần Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

19. Ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

20. Ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

21. Ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh;

22. Ông Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cũng cho biết, ngoài danh sách trên đây, theo quy định tại khoản 6, Điều 1, Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hôi và Công văn số 353/UBTVQH14-CTĐB ngày 14/11/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh không đưa vào lấy phiếu tín nhiệm đối với ông Nguyễn Trọng Nhiệu - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và ông Nguyễn Trọng Sơn - nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên UBND tỉnh đã nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, được HĐND tỉnh chấp thuận miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ do HĐND bầu trước phiên họp lấy phiếu tín nhiệm.


Ông Hồ Huy Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên UBND tỉnh mới được HĐND bầu bổ sung (từ tháng 7/2018), chưa đủ thời gian đảm nhiệm chức vụ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND.