Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng để phát triển cụm công nghiệp

  

08:10 27/12/2018

Chiều 26/12, Sở Công thương Hà Tĩnh tổ chức tổng kết công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng dự và chỉ đạo hội nghị

Trong năm, sự vào cuộc tích cực, chủ động của ngành công hương đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách nhanh chóng, đặc biệt là tăng trưởng trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Công nghiệp - TTCN tăng trưởng ở mức cao nhất từ trước tới nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 86,67% so với năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 44.700,59 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh năm 2018 ước đạt 3,25 tỷ USD.


Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương năm 2018.

Hệ thống quy hoạch, chiến lược phát triển ngành đã được hoàn thiện, trong đó có nhiều quy hoạch, chính sách quan trọng như: Chính sách phát triển CN-TTCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2025; Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;…


Sở Công thương phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Cam và các nông sản Hà Tĩnh lần thứ 2.

Đồng thời, sở cũng đã tranh thủ nguồn từ ngân sách trung ương hỗ trợ khuyến công trên địa bàn; tập trung đẩy nhanh đầu tư, chuyển đổi mô hình quản lý chợ; quan tâm đến công tác xúc tiến thương mại, tư vấn phát triển công nghiệp...

Trên lĩnh vực cải cách hành chính, Sở Công thương đã rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc lĩnh vực ngành để tham mưu đề xuất bãi bỏ TTHC không phù hợp; tiến hành sáp nhập, tinh gọn bộ máy từ 8 phòng xuống còn 6 phòng chuyên môn từ đầu tháng 6/2018.