Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Huy động tối đa nguồn lực, xây dựng Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III năm 2020

  

07:15 13/02/2019

Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh, NTM năm 2019. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Năm 2018, thị xã Hồng Lĩnh xây dựng mới được 4,8km đường điện chiếu sáng công cộng trên các trục chính, góp phần nâng tiêu chí tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng lên 95%; huy động xã hội hóa đầu tư được hơn 10 km đường điện chiếu sáng khu dân cư; xây dựng 8 km đường giao thông; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 12 tuyến đường với tổng chiều dài gần 32 km; làm mới 6 nhà văn hóa, cải tạo, nâng cấp 7 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; xây dựng 12km mương thoát nước; hệ thống cây xanh đạt tiêu chuẩn đô thị...

Thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị loại III, Hồng Lĩnh đã có 41/59 tiêu chí được công nhận đạt; có 19/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới được giữ vững và nâng cao, tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu cơ bản đã đạt..


Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh, NTM năm 2018

Phân tích rõ những hạn chế trong quá trình thực hiện xây dựng đô thị văn minh, NTM năm 2018, thị xã Hồng Lĩnh đã đặt ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2019. Theo đó, thị xã tập trung củng cố và nâng cao 41 tiêu chí đô thị loại III đã đạt được; phấn đấu xây dựng 10,1 km đường giao thông, 12,5 km rãnh thoát nước; ra quân giải tỏa tầm nhìn 106 km; duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường nội thị; trồng mới 2.200 cây xanh các loại; giữ vững và nâng cao các tiêu chí về xây dựng NTM ở xã Thuận Lộc.


Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận những nỗ lực của cán bộ và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh trong công tác xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới.

Nêu lên những tồn tại, hạn chế của thị xã Hồng Lĩnh trong thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại III là nhu cầu thiết yếu của người dân và là trách nhiệm, mệnh lệnh của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm xây dựng địa phương ngày càng ngày giàu mạnh, văn minh. Vì vậy, thị xã Hồng Lĩnh cần tập trung cao cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, quyết tâm đồng sức đồng lòng để hoàn thiện và hoàn thiện vững chắc các tiêu chí.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần chỉ đạo toàn diện, cụ thể hóa từng nội dung xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới. Phát động phong trào thi đua rầm rộ trong các phường, xã, cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao nhất huy động tối đa đa mọi nguồn lực cho công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, quyết tâm xây dựng thị xã đạt đô thị loại III vào năm 2020.

TheoBaohatinh.vnThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.583
Tổng số truy cập:   31.989.770

Sự kiện