Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Kiện toàn, sáp nhập một số ban chỉ đạo đảm bảo phù hợp thực tiễn

  

13:48 27/03/2019

Sáng 27/3, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì họp cho ý kiến phương án kiện toàn Ban Chỉ đạo nông thôn mới đô thị văn minh các cấp gắn với các chương trình giảm nghèo, mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng các thành viên BCĐ NTM tỉnh dự họp

Những năm qua, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, nhân viên văn phòng hoạt động chuyên trách và tính chuyên nghiệp ngày càng cao; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các địa phương và đạt kết quả toàn diện, có chiều sâu, bền vững với nhiều dấu ấn rõ nét.

Tuy nhiên, khối lượng công việc ngày càng nhiều nhưng số biên chế tại văn phòng còn thiếu, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công việc. Hiện, tại Văn phòng Điều phối NTM tỉnh mới có 15 cán bộ biên chế và hợp đồng 68. Theo đề án vị trí việc làm của văn phòng và sau khi được bổ sung nhiệm vụ thực hiện Chương trình OCOP, cần có 31 biên chế (còn thiếu 16 biên chế).


Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh báo cáo tại buổi làm việc

Cũng theo đề xuất của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, nên sáp nhập ban chỉ đạo của 3 chương trình: Xây dựng NTM, OCOP, xóa đói giảm nghèo vào Ban Chỉ đạo NTM tỉnh. Đối với thực hiện chương trình OCOP, để đảm bảo theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, cần thành lập Phòng OCOP thuộc Văn phòng NTM tỉnh.

Tại cuộc họp các đại biểu đều nhất trí cho rằng, tổ chức bộ máy nên tinh gọn, trên tinh thần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng BCĐ, từng chương trình, đảm bảo hiệu quả công việc. Hầu hết các đại biểu đồng tình cao với việc sáp nhập 3 ban chỉ đạo của 3 chương trình vào 1 BCĐ tỉnh.


Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Tổ chức bộ máy nên tinh gọn, trên tinh thần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng chương trình riêng biệt, đảm bảo hiệu quả công việc