Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đường đô thị Hà Tĩnh

  

08:12 28/03/2019

Chiều 27/3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức làm việc với Sở Xây dựng và các sở, ngành, địa phương về công tác quản lý đường đô thị trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì buổi làm việc.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 16 đô thị, gồm 1 đô thị loại 2 (thành phố Hà Tĩnh), 2 đô thị loại IV (thị xã Kỳ Anh, Hồng Lĩnh) và 13 đô thị loại V.

Nhờ việc tích cực thu hút đầu tư, huy động nguồn vốn xã hội hoá và đẩy nhanh công tác quy hoạch, diện mạo hệ thống đường giao thông các đô thị đã thay đổi, có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đó, cơ bản đáp ứng quy mô ngày càng phát triển của các đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.


Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh Nguyễn Việt Hùng báo cáo về quá trình quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh

Về công tác thiết kế, xây dựng, năm 2018, Sở Xây dựng đã thẩm định 36 dự án liên quan về đường trong đô thị. Các dự án đều được thiết kế đảm bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về đường đô thị như: QCVN 07/2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104-2007; cơ bản phù hợp với các đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt.


Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức: Việc huy động nguồn lực xã hội hóa đã góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đường giao thông đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, phù hợp với quy hoạch trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Cùng với đó, Sở Xây dựng đã thực hiện đã thẩm định 36 dự án liên quan đến việc xây dựng đường trong đô thị và đã được UBND tỉnh, UBND cấp huyện phê duyệt với tổng mức đầu tư 604,82 tỷ đồng.

Sở đã chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các công trình đang xây dựng, đặc biệt là các công trình nằm trên các tuyến đường đô thị, qua đó phát hiện và xử lý 26 trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm về trật tự xây dựng đô thị.