Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Thành ủy Hà Tĩnh tiếp nhận 22 tổ chức cơ sở Đảng từ Đảng ủy Khối CCQ&DN

  

08:51 29/03/2019

22 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 388 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã được chuyển về Thành ủy Hà Tĩnh. Sau tiếp nhận, Thành ủy Hà Tĩnh có 64 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Lễ chuyển giao - tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thuộc Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về trực thuộc Thành ủy Hà Tĩnh được tổ chức trong chiều 28/3


Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 907-QĐ/TU ngày 7/3/2019 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuyển 22 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 388 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về trực thuộc Thành ủy Hà Tĩnh.


Đại diện cấp ủy 2 đảng bộ tiếp nhận quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên.


Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Lê Xuân Từ thông tin: Sau khi chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng về địa phương, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh còn 105 tổ chức đảng với gần 7.800 đảng viên. Đây là một bước cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.