Hà Tĩnh triển khai hội nghị tập huấn nâng cao về Chuyển đổi số   |    Doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh hưởng ứng chuyển đổi số trong giải quyết các vấn đề của xã hội   |    Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |   

Giám sát toàn diện công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp ở Hà Tĩnh

  

08:08 11/09/2019

Ngày 10/9, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát của HĐND tỉnh để thống nhất nội dung đề cương và triển khai giám sát chuyên đề “Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tập trung giám sát công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; trách nhiệm quản lý nhà nước, công tác phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật; tổ chức bộ máy, cán bộ trong quản lý rừng và đất lâm nghiệp;


Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu trình bày dự thảo nội dung, kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng của các chủ rừng, tổ chức, cá nhân; tình hình tổ chức thực hiện, kết quả, những hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém, những bất cập, phát sinh trong quản lý, khai thác, sử dụng rừng trong giai đoạn tiếp theo; kết quả thực hiện pháp luật có liên quan và nghị quyết HĐND tỉnh...


Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc thống nhất với thời gian và nội dung kế hoạch giám sát

Thông qua giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019; kết quả sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NQ-CP và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn: Đề nghị bổ sung thêm một số đơn vị, địa phương gắn với địa hình quản lý đất lâm nghiệp

Giám đốc Sở NN và PTNT Nguyễn Văn Việt cho rằng: Việc triển khai giám sát công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2019 là rất cần thiết

Đoàn giám sát sẽ tiến hành giám sát, khảo sát trực tiếp tại một số địa phương cấp huyện, xã và một số tổ chức, doanh nghệp về công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp giai đoạn 2016-2019; giám sát qua báo cáo của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức theo đề cương báo cáo và làm việc trực tiếp với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan trực tiếp đến công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp…