Hà Tĩnh triển khai hội nghị tập huấn nâng cao về Chuyển đổi số   |    Doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh hưởng ứng chuyển đổi số trong giải quyết các vấn đề của xã hội   |    Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |   

Ký kết ý định thư hợp tác giữa CHLB Đức và Hà Tĩnh

  

08:06 31/10/2019

Tại Hà Nội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế - bang Mecklengburg – Vorpommern (CHLB Đức) Harry Glawe vừa ký kết ý định thư hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế - bang Mecklengburg – Vorpommern (CHLB Đức) Harry Glawe ký kết ý định thư hợp tác giữa Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế bang Mecklengburg – Vorpommern với UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trong những năm qua, hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Kinh tế, Lao động và Y tế - bang Mecklenburg - Vorpommern (bang MV) đã được thiết lập và đạt được những kết quả ban đầu tốt đẹp. Hai bên đã có những cuộc hội đàm và những chuyến thăm lẫn nhau, cũng như đã triển khai một số dự án hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, năng lượng tái tạo, nông thôn mới.