Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   

Hà Tĩnh tiếp tục giám sát tốt đầu tư công, nợ xây dựng cơ bản để đảm bảo an toàn tài chính

  

10:19 12/11/2019

Đó là chỉ đạo của Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch - Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị trong buổi làm việc với Sở KH&ĐT Hà Tĩnh chiều 12/11. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng dự.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 555-CTr/TU ngày 29/3/2017 và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 198/KH-UBND-m ngày 22/8/2018 để triển khai thực hiện.

Nhờ đó, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương được quan tâm. Công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát từ khâu thẩm định, cấp phép, triển khai các công trình dự án được thực hiện nghiêm túc.

Công tác thẩm định, tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư và giám sát đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất được triển khai theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan.


Đại tá Đỗ Triệu Phong - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an: Đề nghị Sở KH&ĐT Hà Tĩnh làm rõ thêm về công tác triển khai Chỉ thị 12 trong nội bộ đơn vị.

Công tác đăng ký thành lập doanh nghiệp chuyển biến theo hướng giảm thời gian, tăng chất lượng; công tác cấp thẻ ABTC (thẻ đi lại của các doanh nhân thuộc các nước APEC) cho doanh nhân trên địa bàn được quan tâm.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở KH&ĐT thông tin, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Hà Tĩnh là 17.771 tỷ đồng, phân bổ các năm từ 2016 – 2019 là 13.707 tỷ đồng. Trong đó, đối với lĩnh vực an ninh quốc phòng, kế hoạch được giao là 653,953 tỷ đồng.

Công tác thẩm định chủ trương đầu tư dự án được thực hiện chặt chẽ về sự cần thiết, mức độ ưu tiên, quy mô đầu tư, nhất là khả năng cân đối vốn đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua. Công tác đấu thầu đi vào nề nếp, từng bước được chuyên môn hóa, kiểm soát chặt chẽ hình thức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.


Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I – Văn phòng Trung ương Đảng: Sở KH&ĐT cần thông tin cụ thể hơn về vấn đề an ninh trong triển khai các dự án tại Hà Tĩnh.

Về nợ đọng, thời gian tới, Sở KH&ĐT Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tham mưu, cân đối, bố trí thanh toán trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch bổ sung hàng năm từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để xử lý nợ đọng.

Về vốn nay nước ngoài (ODA), giai đoạn 2016 – 2020, trên địa bàn tỉnh đã, đang triển khai 25 dự án và 2 chương trình mục tiêu sử dụng nguồn vốn ODA với tổng mức đầu tư 8.348 tỷ đồng.