Thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới   |    Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường THPT Hương Sơn   |    Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |   

Tham mưu chế tài xử lý cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh vi phạm chính sách dân số

  

07:34 09/12/2019

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh, diễn ra sáng nay 9/12.

Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo trong công tác tham mưu, điều hành, năm 2019, công tác DS/KHHGĐ tỉnh đã triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác DS/KHHGĐ; đẩy mạnh truyền thông giáo dục, đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS, triển khai các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số….


Giám đốc Trung tâm DS/KHHGĐ Lộc Hà Biện Lương Hiền: Tình trạng di dân trong độ tuổi lao động là một trong những nguyên nhân quan trọng tác động đến sự gia tăng tỷ lệ sinh trên 2 con ở Lộc Hà

Tuy nhiên, công tác dân số ở Hà Tĩnh năm 2019 vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn khi nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tỷ lệ sinh trên 2 con trong 11 tháng đầu năm 2019 ở Hà Tĩnh là 30,8%, tăng 4,98% so với cùng kỳ năm 2018; tỷ số giới tính khi sinh ước đạt 110,75 bé trai/100 bé gái, tăng 3,2 điểm phần trăm so với năm 2018; sàng lọc sơ sinh chưa đạt chỉ tiêu xã hội hóa...


Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Nguyễn Xuân Thủy: Sau khi sáp nhập Trung tâm DS/KHHGĐ với Trung tâm y tế huyện, cán bộ phụ trách công tác dân số thiếu dẫn đến việc triển khai nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích rõ những khó khăn trong công tác DS/KHHGĐ. Đó là nhiều địa phương chưa bố trí đủ kinh phí cho hoạt động dân số theo Nghị quyết 78/2013/NQ-HĐND tỉnh nên gặp khó duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các mô hình, đề án.