Ban hành Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp   |    Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kiến trúc Chính quyền điện tử năm 2023   |    Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Nghi Xuân   |    Kết quả Tuần thứ Tư “Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2023"   |   

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH 2020

  

02:02 15/12/2019

Tại Kỳ họp thứ 12 , HĐND tỉnh khóa XVII , Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ghi nhận ý kiến và cảm ơn sự quan tâm giám sát, đánh giá và chất vấn trách nhiệm , tâm huyết của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh . Đồng thời, phân tích sâu, làm rõ một số vấn đề trọng tâm và tập trung cho các giải pháp phát triển .

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng phân tích sâu, làm rõ một số vấn đề trọng tâm và tập trung cho các giải pháp phát triển.

Nhìn nhận nguyên nhân chủ quan, xây dựng rõ đường găng thực hiện

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đã tập trung phân tích sâu, làm rõ một số vấn đề mà các vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo đó, về tốc độ tăng trưởng không đạt kế hoạch đề ra có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân chủ quan, điều hành của UBND tỉnh và nhất là nguyên nhân chủ quan dẫn đến tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội không đạt kế hoạch đề ra... Đó là sự lúng túng của UBND trong tháo gỡ những nút thắt về thể chế trên toàn quốc mặc dù UBND tỉnh đã rất trăn trở với nhiều cuộc làm việc.

Đối với vấn đề được quan tâm hiện nay là việc xác định giá trị nộp ngân sách tối thiểu của các dự án đầu tư có sử dụng đất (giá trị M3) để tháo gỡ rào cản, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: trong khi chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chính phủ sửa đổi, UBND tỉnh đang chỉ đạo khẩn trương dự thảo quy định tạm thời về M3, gửi xin ý kiến các bộ, ngành. Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh về dự thảo quy định, nếu được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ ban hành và công khai trong toàn tỉnh để tổ chức thực hiện.

“UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, giải quyết các các vướng mắc, khó khăn và kiểm soát đôn đốc các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án trọng điểm, dự án lớn. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ sẽ chỉ đạo các công việc tiếp theo về quy hoạch, môi trường, đất đai…; xây dựng kế hoạch, lộ trình, đường găng để tổ chức thực hiện” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.


Để tăng tỉ lệ sử dụng nước sạch và đảm bảo nguồn nước sạch, cần rà soát, cập nhật các dự án đã đầu tư; đánh giá cụ thể về trữ lượng và chất lượng của các nguồn nước thô, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, trên cơ sở đó xem xét phân vùng, tiểu vùng cấp nước và điều chỉnh định hướng quy hoạch giai đoạn tiếp theo đảm bảo phù hợp.

Liên quan đến những nội dung quan trọng đến đời sống của nhân dân tỉnh nhà như về nước sạch, rác sinh hoạt…, Chủ tịch UBND tỉnh nêu giải pháp để tăng tỉ lệ sử dụng nước sạch và đảm bảo nguồn nước sạch như: Rà soát, cập nhật các dự án đã đầu tư; đánh giá cụ thể về trữ lượng và chất lượng của các nguồn nước thô, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, trên cơ sở đó xem xét phân vùng, tiểu vùng cấp nước và điều chỉnh định hướng quy hoạch giai đoạn tiếp theo đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển. Nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các công trình cấp nước…

Về các giải pháp xử lý rác sinh hoạt, trước mắt, duy trì các nhà máy, bãi chôn lấp, duy trì các lò đốt độc lập; có thể cho nâng cấp hoặc cho phép đầu tư những lò đốt rác mới với thời hạn phù hợp và chỉ đạo các ngành sớm nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ thủ tục chấp thuận dự án nhà máy đốt rác thải phát điện…

Đối với việc thực hiện Quyết định 2443 của UBND tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước năm 1980, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng có những nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. “Với trách nhiệm người đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm trước cử tri và HĐND trong quản lí, điều hành nội dung này. UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND và ngay sau kỳ họp sẽ tổ chức cuộc họp kiểm điểm nghiêm túc các nội dung này, đề ra các biện pháp khắc phục” – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết.

Theo đó, trước mắt, giao Giám đốc Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các địa phương tập trung giải quyết, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề ra giải pháp, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân ở những địa phương không có sự chuyển biến.