Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022   |    Hà Tĩnh có 7 ca mắc sốt xuất huyết tại chỗ, người dân cần nêu cao cảnh giác   |    Tăng cường tuyên truyền sử dụng vật tư nông nghiệp cho người dân Cẩm Xuyên   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Hà Tĩnh”   |    Về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân về “Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thị xã Hồng Lĩnh”   |   

Xây dựng lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

  

15:48 20/12/2019

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Trong suốt 75 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng đã dốc sức, dốc lòng, không tiếc máu xương lập nên nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng với truyền thống quê hương Hà Tĩnh anh hùng.

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra các dụng cụ phục vụ cho công tác huấn luyện

Ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ và ác liệt, LLVT Hà Tĩnh luôn kiên cường chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những khẩu hiệu: “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc” đã trở thành phương châm hành động, gắn liền với những chiến công oanh liệt của mảnh đất, con người Hà Tĩnh anh hùng.


Đại tá Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra nội vụ tại Trung đoàn 841

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, với khẩu hiệu “Thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người”, lớp lớp con em Hà Tĩnh đã tình nguyện lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh dũng chiến đấu giành nhiều thắng lợi vẻ vang trên khắp các chiến trường Bắc, Trung, Nam.


Tiểu đoàn bộ binh và các binh chủng phối hợp đánh địch đổ bộ đường biển trong diễn tập khu vực phòng thủ

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT Hà Tĩnh đã tích cực quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bảo đảm đúng nguyên tắc và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng hiệu quả, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị.