Hà Tĩnh mở đường lớn cho mục tiêu phát triển bền vững   |    15 dự án được Hà Tĩnh trao quyết định chủ trương đầu tư   |    Hà Tĩnh ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 25 doanh nghiệp   |    Quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu đô thị tại xã Thạch Trung và thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh   |    Hà Tĩnh họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh   |   

Kịp thời tham mưu giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp

  

01:47 26/12/2019

Chiều nay (25/12), Khối thi đua Nội chính tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Khối thi đua Nội chính bao gồm các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án và Thanh tra tỉnh.

Năm 2019 công tác thi đua - khen thưởng trong khối Nội chính đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Các đơn vị đã triển khai sâu rộng, toàn diện, có tính vững chắc các nội dung. Cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, chiến sỹ LLVT đã đoàn kết, quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nguyễn Thái Bình: Trong đánh giá phong trào thi đua, ngoài hoạt động chuyên môn, cần gắn việc đánh giá với các sự kiện lớn diễn ra trong năm của các đơn vị.

Các đơn vị trong khối đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo về đẩy mạnh phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, đảm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, các lĩnh vực từ chuyên môn đến xây dựng đội ngũ cán bộ, cải cách hành chính đều được các đơn vị trong khối hoàn thành tốt, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Ngoài ra, các đơn vị còn tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: hỗ trợ hàng ngàn ngày công, nhiều công trình, hiện vật giá trị cho các địa phương xây dựng NTM, đô thị văn minh; trao hàng ngàn suất quà và phối hợp tổ chức nhiều đợt khám, cấp phát thuốc cho người nghèo, gia đình chính sách.


Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thanh Hải: Cần có cơ chế đánh giá chung giữa các đơn vị về kết quả thi đua của nhau để có bình chọn khách quan, toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị trong khối cũng đã thẳng thắn phân tích, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua – khen thưởng như: phong trào thi đua ở một số đơn vị còn chưa đồng đều; vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng trong tham gia phong trào thi đua chưa rõ nét; chỉ tiêu thi đua có tính đột phá chưa cao…

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, các đơn vị trong khối Nội chính sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của ngành đề ra; tăng cường công tác vận động quần chúng, chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời tham mưu cho địa phương giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp; gắn công tác thi đua, khen thưởng với công tác đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức…