Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao   |    Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới   |    Ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng dịch Covid-19   |    Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   |    Dấu ấn ngành thông tin và truyền thông Hà Tĩnh năm 2020   |   

Xây dựng các mũi đột phá trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ TX Kỳ Anh

  

16:04 27/02/2020

Sáng 27/2, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị cho ý kiến về dự thảo lần 2, Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thị xã khóa I trình Đại hội Đảng bộ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành chủ trì hội nghị 
Theo dự thảo, chủ đề của đại hội được xác định là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân; Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đưa thị xã Kỳ Anh phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố loại III của tỉnh.
Nội dung của dự thảo báo cáo chính trị tập trung ở 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020; phần thứ 2, phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.
Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Nguyễn Hữu Thắng trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ TX khóa I trình Đại hội Đảng bộ thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Dự thảo xây dựng phương hướng, mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của KKT Vũng Áng; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng TX Kỳ Anh trở thành đô thị văn minh hiện đại.
Trưởng ban Tuyên giáo thị xã Trần Nam Phong: "Cần phải bổ sung các mũi đột phá vào báo cáo chính trị trình đại hội nhiệm kỳ tới..." 
Đồng thời chỉ ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 với 6 chỉ tiêu về kinh tế; 13 chỉ tiêu về xã hội và môi trường; 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Cùng với đó, dự thảo cũng xác định 6 chương trình trọng tâm, 6 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và 7 nhóm nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn: Cần cụ thể hóa chỉ tiêu xây dựng đô thị loại 3 và xác định các giải pháp phù hợp..." 
Tại cuộc họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến như: Xem xét điều chỉnh chủ đề đại hội; bổ sung các mũi đột phá của TX Kỳ Anh; điều chỉnh hợp lý phần thu ngân sách trên địa bàn; khái quát được tiềm năng của TX Kỳ Anh hiện nay và xu hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới trên cơ sở tham khảo mục tiêu của tỉnh...