Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần   |    TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ SẼ THAY THẾ GIẤY TỜ GÌ?   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Vũ Quang   |    5 ngân hàng ở Hà Tĩnh giải ngân hơn 22,7 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm   |    Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050   |   

Hà Tĩnh tăng cường quản lý việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

  

00:15 24/08/2020

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo nếu phát hiện có sai phạm về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thì phải tiến hành xác minh, kết luận và tập trung xử lý dứt điểm, nghiêm minh, chính xác, kịp thời.


UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ tại các tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng vừa ký văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh tăng cường quản lý việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để kịp thời xử lý, khắc phục những hạn chế, tồn tại, thiếu sót trong thực hiện quy trình, quy định, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện về công tác cán bộ.

Nâng cao nhận thức của tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ và thực hiện công tác cán bộ; đồng thời rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân sai sót, xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và thực hiện các giải pháp phù hợp để xử lý, khắc phục (nếu có).

Rà soát để điều chỉnh, bổ sung kịp thời công tác quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ tại các tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Việc đề bạt, bổ nhiệm hoặc đề nghị bổ nhiệm phải chấp hành nghiêm các quy định, đối với lãnh đạo cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện theo quy định tại Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh.

Qua kiểm tra, rà soát, nếu phát hiện trường hợp có sai phạm về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, đặc biệt đối với các trường hợp chưa thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiến hành xác minh, kết luận và tập trung xử lý dứt điểm, nghiêm minh, chính xác, kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan cấp trên có thẩm quyền về thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra rà soát việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục rà soát, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng với quy định của Nhà nước; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên đề về công tác cán bộ, công chức, viên chức; trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý và tham mưu xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phổ biến, quán triệt các nội dung trên cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức trực thuộc biết để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Theo Baohatinh.vn


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   8.875
Tổng số truy cập:   32.520.068

Sự kiện