Khuyến nghị cài đặt Bluezone để truy vết các ca nghi nhiễm Covid-19   |    Toàn văn Diễn văn khai mạc của Thủ tướng tại Đại hội Đảng XIII   |    Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao   |    Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới   |    Ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng dịch Covid-19   |   

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của cử tri trước thềm kỳ họp 11

  

14:06 25/02/2021

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổng hợp ý kiến, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 14/3/2021 theo quy định.


Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tại kỳ họp thứ 1o, Quốc hội khóa XIV. Ảnh tư liệu

Thực hiện công văn số 4213/TTKQH-TH ngày 23/2/2021 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc triệu tập kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc ngày 27/3/2021, bế mạc ngày 7/4/2021; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, trước diễn biến của dịch Covid-19, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh không tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Để tuyên truyền dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã và thành phố triển khai thông tin rộng rãi dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (xem văn bản kèm theo tại đây) đến với cử tri; đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 10/3/2021 (các nội dung kiến nghị cử tri tập trung vào nội dung, chương trình kỳ họp).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Hà Tĩnh và các cơ quan truyền thông đại chúng chủ động tuyên truyền dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đến với cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng thời tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 10/3/2021 (nếu có).

Đối với kênh thông tin ý kiến, kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có văn bản riêng.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của: UBND tỉnh, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ các cấp, các ngành, đơn vị và địa phương; Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước ngày 14/3/2021 theo quy định.

Ý kiến, kiến nghị cử tri xin gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh qua địa chỉ: đ/c Trần Hữu Quý - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ĐT: 0931.946.888; email: quytranqhht@gmail. com.

DỰ KIẾN NỘI DUNG KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

1. Công tác lập pháp

- Xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

2. Hoạt động giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

- Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3-2021.

- Thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

- Xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

- Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác.

- Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026).

3. Các báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu

Các báo cáo của Chính phủ về:

+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020;

+ Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, ngành, địa phương trong tổng mức vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định (nếu có);

+ Công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước;

+ Tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 2020;

+ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo BHT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   1.148
Lượt đọc tin:   5.105
Tổng số truy cập:   29.029.145

Sự kiện