Hà Tĩnh giành 3 giải cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”   |    Giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh phòng ngừa rủi ro trong kê khai và quyết toán thuế   |    Từ chi bộ yếu kém thành điển hình trong học và làm theo gương Bác   |    Phân loại rõ đơn thư khiếu nại, tố cáo để công tác tiếp dân được tiến hành hợp lý, dứt điểm   |    Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng, cao nhất 34 độ C   |   

10 năm, Thạch Hà huy động 8.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

  
Cỡ chữ
Sáng 12/8, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 . Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, Phó trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn dự và chỉ đạo hội nghị.

Từ năm 2011 cho đến nay, Thạch Hà đã thành lập mới 1.308 mô hình, 399 tổ hợp tác, 196 HTX, 164 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Các chỉ tiêu cơ bản đến nay đều tăng vượt bậc: Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,84 triệu đồng (tăng gấp 2,97 lần so với 2011); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,6% xuống còn 4,98%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

10 năm qua, Thạch Hà đã nâng cấp, xây mới 1.102 km đường giao thông nông thôn (đạt 88,3%), 417/631 km kênh mương được kiên cố hóa; xây mới 22 nhà văn hóa xã, 184 nhà văn hóa thể thao thôn, đến nay 100% thôn có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng; nâng cấp, xây mới 225 trạm biến áp, trên 18 km đường điện thắp sáng làng quê; xóa 3.710 nhà tạm, dột nát...

Gần 10 năm xây dựng NTM, toàn huyện đã tổ chức 675 đợt ra quân, huy động gần 1,5 triệu lượt người tham gia xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện có 396 vườn mẫu, 58 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn. Tổng nguồn lực huy động cho chương trình đạt gần 8.000 tỷ đồng.