Công điện khẩn của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Rà soát, chuẩn bị chu đáo cho Lễ Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du   |    Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!   |    Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019   |    Kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2025   |   

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Chuẩn bị tốt đại hội điểm Đảng bộ xã Đức Lĩnh

  

09:23 07/02/2020

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng nhấn mạnh như vậy khi tham gia duyệt nội dung Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đức Lĩnh lần thứ XXX (nhiệm kỳ 2020 – 2025) cùng Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Xã Đức Lĩnh là một trong những địa phương ổn định về mọi mặt, và có nhiều thành tựu nổi bật nhất huyện Vũ Quang trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đây cũng là địa phương đang thực hiện mô hình Bí thư kiêm chủ tịch UBND xã khá hiệu quả, có hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Vì vậy, địa phương này đã được BTV Huyện ủy Vũ Quang lựa chọn làm điểm Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 và dự kiến sẽ diễn ra vào 2 ngày 12 - 13/3/2020.


Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Thê báo cáo tình hình chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đức Lĩnh lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 và xin ý kiến góp ý, chỉ đạo cho các văn kiện đại hội.

Đến nay, Đảng ủy xã Đức Lĩnh đã thực hiện sát đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và sớm xây dựng được phương án nhân sự, hoàn thành các văn kiện phục vụ đại hội, nhất là báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo ANTT và các vấn đề khác có liên quan đều đã được “khởi động” sớm, gấp rút triển khai, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.


Ngoài ghi nhận về công tác chuẩn bị đại hội, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân cũng đánh giá cao sự năng động, sáng tạo, những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã Đức Lĩnh trong nhiệm kỳ qua và xem đây là tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ tới.

Qua nghe các ý kiến chỉ đạo, góp ý các đồng chí trong BTV huyện ủy, các phòng ban, đơn vị cấp huyện, BTV Đảng ủy xã Đức Lĩnh đã tiếp thu nghiêm túc và sẽ tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc cần thiết và hoàn thiện các báo cáo quan trọng.

Để Đại hội Đảng bộ xã Đức Lĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được diễn ra thành công tốt đẹp, ngoài việc lưu ý phải điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, số liệu, câu từ... trong các văn kiện thì Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đề nghị BTV Đảng ủy xã Đức Lĩnh cần tập trung soát xét công việc, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị tốt các vấn đề có liên quan.