Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020   |    Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020   |    Chỉ thị số 08/CT-UBND   |    Công điện khẩn của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Rà soát, chuẩn bị chu đáo cho Lễ Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du   |   

Đến ngày 25/11, Hà Tĩnh thu ngân sách đạt 11.816 tỷ đồng

  

14:25 28/11/2019

Sáng 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng điều phối xây dựng NTM về các nội dung trình kì họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã trình bày báo cáo kết quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực được giao và các nội dung trọng tâm trình kì họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.


Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng: Việc triển khai các đề án, chính sách, vốn sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được bố trí ngân sách nhưng quá trình triển khai còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả chi ngân sách.

Trong năm 2019, kinh tế toàn tỉnh chuyển sang giai đoạn tăng trưởng ổn định hơn, quy mô nền kinh tế được nâng lên đáng kể. Dự kiến, Hà Tĩnh đạt và vượt 12/15 chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 108/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế ước đạt 12,3% (kế hoạch 11,5 - 12%); GRDP bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng (tương đương 2.660 USD); kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp.


Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long: Theo tiến độ, thu nội địa có thể đạt và vượt dự toán; thu xuất nhập khẩu đang khó khăn, từ nay đến cuối tháng 12 còn phải thu gần 1.000 tỷ đồng mới có thể đạt dự toán.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; chỉ số sản xuất toàn ngành năm 2019 ước tăng 30,74% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) ước đạt 69.296 tỷ đồng, tăng gấp 5,59 lần so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt 3,41 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 25/11/2019 đạt 11.816 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 5.890 tỷ đồng (bằng 93,5% dự toán); thuế xuất nhập khẩu đạt 5.926 tỷ đồng (bằng 85,9% dự toán). Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế và Hải quan tiếp tục tập trung các giải pháp phấn đấu đạt cao nhất chỉ tiêu dự toán giao.