Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, chúc tết các Mẹ Việt Nam anh hùng   |    Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đối thoại với bí thư, tổ trưởng tổ dân phố   |    Giải nhất quốc gia môn Địa lý: “Món quà tặng em gái nghỉ học để chị được đến trường”   |    Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài, là trách nhiệm của toàn xã hội   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh hoàn thành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo   |   

Hương Sơn hoàn thành 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

  
Cỡ chữ


Trên cơ sở tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kết quả 11 tháng đầu năm và dự ước khả năng thực hiện cả năm 2019, đến nay, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Một góc trung tâm thị trấn Phố Châu - trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị huyện Hương Sơn

Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (chuyển đổi đất lúa); trên lĩnh vực xã hội, an ninh - quốc phòng, có 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Một số chỉ tiêu kinh tế quan trong đã đạt và vượt kế hoạch như: Tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách; GRDP bình quân đầu người; tổng sản lượng lương thực; tổng đàn bò, lợn, hươu; trồng mới cây ăn quả, rừng; tỷ lệ che phủ rừng; số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)...