Bộ cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh   |    Chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ Đại hội Đảng bộ xã Thượng Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025   |    Cập nhật: Thêm 100 ca tử vong do Covid-19, số ca nhiễm là 71.323 người   |    17 lao động Trung Quốc hoàn thành cách ly 2 tuần, yên tâm làm việc tại Hà Tĩnh   |    Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho TP Hà Tĩnh về xây dựng nông thôn mới   |   

Hương Sơn hoàn thành 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

  
Cỡ chữ
Trên cơ sở tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kết quả 11 tháng đầu năm và dự ước khả năng thực hiện cả năm 2019, đến nay, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Một góc trung tâm thị trấn Phố Châu - trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị huyện Hương Sơn

Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (chuyển đổi đất lúa); trên lĩnh vực xã hội, an ninh - quốc phòng, có 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Một số chỉ tiêu kinh tế quan trong đã đạt và vượt kế hoạch như: Tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách; GRDP bình quân đầu người; tổng sản lượng lương thực; tổng đàn bò, lợn, hươu; trồng mới cây ăn quả, rừng; tỷ lệ che phủ rừng; số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)...