Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo chuyên đề về nông nghiệp, nông thôn mới để xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh   |    Ngày mai, 175 thí sinh Hà Tĩnh thi vòng 2 nâng ngạch công chức   |    Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí   |    Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao   |    Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Tuyệt đối không được chủ quan, nỗ lực cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ 2020   |   

Hương Sơn hoàn thành 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

  
Cỡ chữ


Trên cơ sở tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kết quả 11 tháng đầu năm và dự ước khả năng thực hiện cả năm 2019, đến nay, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Một góc trung tâm thị trấn Phố Châu - trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị huyện Hương Sơn

Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (chuyển đổi đất lúa); trên lĩnh vực xã hội, an ninh - quốc phòng, có 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Một số chỉ tiêu kinh tế quan trong đã đạt và vượt kế hoạch như: Tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách; GRDP bình quân đầu người; tổng sản lượng lương thực; tổng đàn bò, lợn, hươu; trồng mới cây ăn quả, rừng; tỷ lệ che phủ rừng; số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)...