Hướng dẫn mẹo thi bằng lái xe máy A1 thi đỗ 1OO% dành cho sinh viên năm nhất!!   |    Đánh giá Manulife gia đình tôi yêu   |    Tạp chí phụ nữ Eva Fashion – Tạp chí làm đẹp hàng đầu Việt Nam   |    Manulife cuộc sống tươi đẹp   |    Bông Tẩy Trang Có Viền Tippys   |   

Hương Sơn hoàn thành 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

  

09:02 03/12/2019

Trên cơ sở tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kết quả 11 tháng đầu năm và dự ước khả năng thực hiện cả năm 2019, đến nay, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch 24/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Một góc trung tâm thị trấn Phố Châu - trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị huyện Hương Sơn

Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch (chuyển đổi đất lúa); trên lĩnh vực xã hội, an ninh - quốc phòng, có 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Một số chỉ tiêu kinh tế quan trong đã đạt và vượt kế hoạch như: Tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách; GRDP bình quân đầu người; tổng sản lượng lương thực; tổng đàn bò, lợn, hươu; trồng mới cây ăn quả, rừng; tỷ lệ che phủ rừng; số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM)...