Nông dân Hà Tĩnh sử dụng trên 120 nghìn tấn thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học mỗi năm   |    Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh   |    Hôm nay, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hà Tĩnh bước vào ngày làm việc cuối cùng   |    Hà Tĩnh thu hút hơn 2.600 tỷ đồng đầu tư xây dựng, phát triển đô thị   |    Xây dựng kế hoạch, triển khai ngay các nghị quyết HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVII   |   

Huyện Hương Sơn thi hành kỷ luật 46 đảng viên

  
Cỡ chữ
Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Huyện Hương Sơn thi hành kỷ luật 46 đảng viên

Năm 2018, cấp ủy cấp dưới và chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Hương Sơn đã kiểm tra 171 tổ chức đảng và 80 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 1 tổ chức đảng và 50 đảng viên vi phạm khuyết điểm; phải thi hành kỷ luật 46 đảng viên.

Trong năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT.

UBKT từ huyện đến cơ sở đã chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng so với cùng kỳ, nhất là việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Trình độ nghiệp vụ của một số chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở từng bước được nâng lên; các cuộc kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu quả cao. Xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đúng phương châm, phương hướng, bảo đảm quy trình, không có khiếu nại. Đơn thư phản ánh, tố cáo trên địa bàn giảm nhiều.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số hạn chế, như: Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra chưa tự giác tìm tòi, nghiên cứu để thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát; còn thụ động trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các vụ việc...

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ ghi nhận, biểu dương cấp ủy và UBKT các cấp đã tập trung, quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời xử lý nghiêm đối với các tổ chức, đảng viên vi phạm.

Huyện Hương Sơn thi hành kỷ luật 46 đảng viên
Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ: Sau kết luận kiểm tra, cần chú trọng đến công tác khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Đó mới là hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ yêu cầu cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức đảng, UBKT các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của huyện và các địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tế và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Huyện Hương Sơn thi hành kỷ luật 46 đảng viên
Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Theo Baohatinh.vn


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thăm dò ý kiến

Poll: Thông tin nào trên cổng thông tin điện tử mà bạn quan tâm nhất?
Thông tin thủ tục hành chính25%
25% Complete
Thông tin kinh tế - xã hội25%
25% Complete
Thông tin chỉ đạo điều hành50%
50% Complete

Thống kê

Đang xem:   893
Đã xem hôm nay:   5.509
Đã xem:   27.485.478

Sự kiện