Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020   |    Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020   |    Chỉ thị số 08/CT-UBND   |    Công điện khẩn của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Rà soát, chuẩn bị chu đáo cho Lễ Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du   |   

Ngày mai, 175 thí sinh Hà Tĩnh thi vòng 2 nâng ngạch công chức

  

14:11 05/12/2019

 Sáng 5/12, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019 tổ chức họp triển khai tổ chức vòng 2 kỳ thi nâng công chức, thăng hạng viên chức.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo công tác tổ chức thi vòng 1 nâng ngạch, thăng hạng lên chuyện viên chính.

Vòng 1 của kỳ thi với 3 môn điều kiện đã được tổ chức thi nghiêm túc tại Đại học Hà Tĩnh với 175/182 thí sinh đạt.


Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh Đoàn Hoài Sơn: Đại học Hà Tĩnh sẽ tổ chức họp và tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, hồ sơ giấy tờ, quán triệt Ban coi thi thực hiện đúng quy định

Hội đồng thi đã thành lập tổ và chấm phúc khảo theo quy định. Kết quả: có 1 thí sinh có thay đổi điểm (giảm điểm so với lần 1), 6 thí sinh còn lại giữ nguyên kết quả.

Sở Nội vụ đã gửi thông báo kết quả chấm phúc khảo đến các thi sinh và thông báo triệu tập 175 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi vòng 2.


Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa: Số lượng bài thi nhiều và theo thể thức tự luận, số người chấm ít, vì vậy không nên quá ép thời gian chấm thi nhằm đảm bảo chất lượng

Hội đồng thi cũng đã có văn bản gửi Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đề nghị xây dựng đề, đáp án và cử người tham gia ban chấm thi (vòng 2) chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng.