Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê   |    Trồng cồng xen keo ở Hương Sơn - một giải pháp, 2 lợi ích!   |    Hà Tĩnh phê duyệt 56 chỉ tiêu biệt phái giáo viên THCS giữa các huyện, thị   |    Công bố quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an   |    Quan tâm hơn nữa công tác lao động, hướng nghiệp tại Trại giam Xuân Hà   |   

Ông Nguyễn Thế Anh tái cử chức Chủ tịch UBMTTQ thị xã Kỳ Anh

  
Cỡ chữ


Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, tập trung, Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lần thứ II nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, MTTQ từ thị xã đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng, phát huy vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị...

Các phong trào, các cuộc vận động được đông đảo nhân dân hưởng ứng và ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN của địa phương, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Thông qua MTTQ, nhân dân đã phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


MTTQ và các tổ chức thành viên từ thị xã đến cơ sở đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân kê khai và nhận tiền bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển. Đến nay, thị xã Kỳ Anh đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường cho 16.488 đối tượng bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ 452,512 tỷ đồng.

Tập trung cao tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho các nhà đầu tư.

MTTQ các cấp ở TX Kỳ Anh đã vận động nhân dân xây dựng được 346 mô hình kinh tế, thành lập được 42 tổ hợp tác, hợp tác xã, 469 doanh nghiệp; vận động nhân dân hiến 25.810m2 đất, 9.575m2 tường rào; bê tông, nhựa hóa hơn 55km đường giao thông, 24,926 km mương thoát nước, 36,5km kênh mương nội đồng; xây dựng 57,1 km đường điện thắp sáng; nâng cấp, xây dựng mới 12 nhà văn hóa; xây dựng được 4 khu dân cư kiểu mẫu, 65 vườn mẫu đạt chuẩn, cải tạo 677 vườn tạp, trồng hàng trăm km đường hoa; huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng kinh phí 37,209 tỷ đồng.

Đến nay, xây dựng đô thị loại III đạt 51/59 tiêu chí, 3/5 xã đạt chuẩn NTM, xây dựng 22 tuyến đường đạt chuẩn văn Minh đô thị.

Đại hội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và cũng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần tích cực xây dựng thị xã Kỳ Anh phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả của MTTQ thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua.