Khuyến nghị cài đặt Bluezone để truy vết các ca nghi nhiễm Covid-19   |    Toàn văn Diễn văn khai mạc của Thủ tướng tại Đại hội Đảng XIII   |    Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao   |    Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới   |    Ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng dịch Covid-19   |   

QĐ Ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất...

  

08:30 22/06/2017

QĐ số 29 Vv ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 Tải xuống tệp đính kèm

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   1.448
Lượt đọc tin:   10.850
Tổng số truy cập:   28.479.347

Sự kiện