Công điện khẩn của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Rà soát, chuẩn bị chu đáo cho Lễ Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du   |    Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!   |    Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019   |    Kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2025   |   

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

  

10:47 30/08/2019

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh
 Tải xuống tệp đính kèm

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   517
Lượt đọc tin:   22.010
Tổng số truy cập:   27.858.704

Sự kiện