Lấy ý kiến Nhân dân Hà Tĩnh về người hoạt động cách mạng đã hy sinh, từ trần   |    TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ SẼ THAY THẾ GIẤY TỜ GÌ?   |    Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Vũ Quang   |    5 ngân hàng ở Hà Tĩnh giải ngân hơn 22,7 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm   |    Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050   |   
Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023
Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-UBATGTQG, ngày 02/03/2023 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023; Căn cứ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về việc quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BATGT ngày 25/11/2019; Kế hoạch số 06/KH-BATGT ngày 10/01/2023 về triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”;
Đọc thêm
Hà Tĩnh đoàn kết, chung sức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước
Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua.
Đọc thêm
Tăng cường công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại
Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028” (sau đây gọi là Đề án); để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, xét đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Văn bản số 132/CTHADS-NV ngày 13/02/2023; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 888/UBND-NC3 ngày 6/3/2023 về việc Tăng cường công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyét định kinh doanh, thương mại.
Đọc thêm

16 - 30 của ( 3734 ) tin, bài

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   3.644
Tổng số truy cập:   32.458.278

Sự kiện