Hà Tĩnh bổ sung 89 giáo viên mầm non và phổ thông công lập   |    Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Tĩnh đón chào năm mới Giáp Thìn 2024   |    Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT   |    Dịch bệnh truyền nhiễm dự báo tiếp tục có nguy cơ xuất hiện, lây lan các biến thể mới   |    Xây dựng các bảng lương mới áp dụng từ giữa năm 2024   |   

Kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 18/7

  

07:49 14/06/2024

Các nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo căn cứ, cơ sở pháp lý, phù hợp thực tiễn để các chính sách khả thi, hiệu quả, sớm đi vào cuộc sống.

Chiều 13/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức làm việc với UBND tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ thông tin, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 17 - 18/7.

Kỳ họp sẽ xem xét nội dung 8 báo cáo thường kỳ do UBND tỉnh trình; 5 báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; nghe 5 báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức; xem xét các nội dung trình HĐND tỉnh ban hành 22 nghị quyết chuyên đề tại kỳ họp; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; miễn nhiệm, bầu ủy viên UBND tỉnh và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ báo cáo công tác chuẩn bị kỳ họp.

Về công tác chuẩn bị, UBND tỉnh gửi văn bản của kỳ họp tới Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh để phục vụ công tác thẩm tra chậm nhất ngày 26/6. Các ban HĐND tỉnh gửi báo cáo thẩm tra chậm nhất ngày 4/7. UBND tỉnh gửi văn bản chính thức của kỳ họp (sau khi tiếp thu ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh) tới Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 8/7. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi tài liệu tới các đại biểu chậm nhất vào ngày 10/7.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, hướng dẫn cho các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, thảo luận tại các địa phương trước kỳ họp; phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; ban hành các văn bản liên quan đến công tác tiếp xúc cử tri, thảo luận tổ; chuẩn bị kỳ họp, các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo hoạt động, báo cáo giám sát và các văn bản điều hành tại kỳ họp; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và câu hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh gửi đến kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh: Các số liệu cần phải rà soát, đánh giá kỹ, đề cập đầy đủ, chính xác và có sự thống nhất.

UBND tỉnh chỉ đạo, phân công các sở, ngành chức năng chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; chuẩn bị các báo cáo, tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh gửi Thường trực và các ban HĐND tỉnh thẩm tra đảm bảo chất lượng và thời gian; chuẩn bị các báo cáo trình tại kỳ họp, phân công cơ quan, đơn vị báo cáo; chỉ đạo UBND các địa phương phối hợp với ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, chỉ đạo các sở, ngành bố trí lãnh đạo tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri để tiếp nhận, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị báo cáo công tác tham gia giám sát, xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị đối với HĐND tỉnh; chỉ đạo ban thường trực ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với HĐND, UBND các cấp tại địa phương bố trí thời gian, địa điểm và thông báo để cử tri tham gia các cuộc tiếp xúc…

Các ban HĐND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, bố trí tham gia với các sở, ngành liên quan trong quá trình xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri, tổ chức họp tổ đại biểu để thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung trình kỳ họp. Thời gian tổ chức thảo luận tổ diễn ra từ ngày 10-12/7. Tổng hợp các ý kiến thảo luận và báo cáo bằng văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 15/7.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, an toàn tuyệt đối cho kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị các văn bản liên quan đến kỳ họp trình Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đề cập tới một số nội dung trình tại kỳ họp.

Các ban HĐND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, bố trí tham gia với các sở, ngành liên quan trong quá trình xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết; thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri, tổ chức họp tổ đại biểu để thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung trình kỳ họp; thời gian tổ chức thảo luận tổ diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 12/7. Tổng hợp các ý kiến thảo luận và báo cáo bằng văn bản gửi Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 15/7.

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, an toàn tuyệt đối cho kỳ họp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị các văn bản liên quan đến kỳ họp trình Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

.Đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh sẽ rà soát lại các nội dung dự kiến trình kỳ họp giữa năm 2024 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; xem xét từng chính sách phù hợp với thực tiễn để trình HĐND tỉnh thông qua. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các ban HĐND tỉnh để sớm hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các nội dung liên quan trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, kịp thời.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị được chu toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với nội dung, tiến độ các công việc tổ chức kỳ họp như dự kiến; tin tưởng tại kỳ họp thường lệ giữa năm sắp tới, HĐND tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đáp ứng lòng mong mỏi của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Ngoài 22 nghị quyết chuyên đề, kỳ họp sẽ xem xét thêm 2 nội dung liên quan tới quy định mua sắm tài sản khoa học công nghệ và tăng thu tiết kiệm chi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo chất lượng các nội dung gửi các ban HĐND tỉnh thẩm tra. Các nghị quyết trình tại kỳ họp phải đảm bảo căn cứ, cơ sở pháp lý, phù hợp thực tiễn để các chính sách khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, sớm đi vào cuộc sống.

Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh tập trung làm tốt công tác tiếp xúc cử tri. Vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành tham dự tiếp xúc cử tri phải được phát huy.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/ky-hop-giua-nam-hdnd-tinh-du-kien-dien-ra-tu-ngay-17-187-post268264.html


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   4.534
Tổng số truy cập:   312.343.234

Sự kiện