Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao   |    Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới   |    Ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng dịch Covid-19   |    Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021   |    Dấu ấn ngành thông tin và truyền thông Hà Tĩnh năm 2020   |   

Dấu ấn ngành thông tin và truyền thông Hà Tĩnh năm 2020

  

09:04 25/12/2020

Xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cùng với cuộc cách mạng 4.0 đã tác động mạnh mẽ đến tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, và trong dòng chảy đó, ngành thông tin truyền thông luôn có vai trò cụ thể, nhất định đối với mỗi ngành, mỗi lĩnh vực, có đóng góp lớn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh trong năm 2020.

Hà Tĩnh được xếp Top 10 trong cả nước về mức độ ứng dụng CNTT

Năm 2020, Hà Tĩnh được xếp Top 10 trong cả nước về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); chỉ số về công khai minh bạch trong Bộ chỉ số PCI, chỉ số về Hiện đại hóa trong Par Index… tăng đáng kể. Để đạt được kết quả đó phải kể đến những nỗ lực của ngành thông tin và truyền thông trong việc bám sát quy hoạch, kế hoạch , tham mưu chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hạ tầng, dịch vụ; ứng dụng CNTT mạnh mẽ trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công. Khai thác, vận hành hiệu quả hệ thống gửi nhận văn bản điện tử, quản lý văn bản và điều hành liên thông 4 cấp, chữ ký số. Hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được duy trì, bảo đảm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của các ngành, địa phương.

Vận hành 1856 dịch vụ công (DVC) mức độ 3 cấp tỉnh, cấp huyện, 41 DVC mức độ 3 cho mỗi đơn vị cấp xã; 1178 DVC mức độ 4 cấp tỉnh, cấp huyện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh. Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã đào tạo chuẩn hóa kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và an toàn thông tin mạng cho hơn 300 cán bộ chuyên trách; tập huấn, tuyên truyền DVC và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 3.300 người dân và doanh nghiệp.

Hầu hết các huyện, thị xã, đã đồng hành mạnh mẽ cùng với tỉnh, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phát huy hiệu quả, phục vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến giữa Trung ương với tỉnh và giữa tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, hầu hết các ngành, và 100% huyện thị xã, thành phố đã được đầu tư trang bị phòng họp trực tuyến, thậm chí, một số địa phương cũng đã chủ động trang bị phòng họp trực tuyến đến cấp xã, như Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh….


Đồng chí Lê Văn Dũng - Trưởng phòng CNTT truyền đạt những kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT, chính quyền số cho lãnh đạo CIO cấp xã, thị trấn và đội ngũ cán bộ VHTT huyện Hương Khê năm 2020

Năm 2020, ngành tiếp tục đạt được những thành quả tích cực hơn về đảm bảo an toàn thông tin: cảnh báo và xử lý 29 lượt máy tính bị nhiễm mã độc, tham gia hệ thống Bonet; triển khai chiến dịch rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh (có 411/434 đơn vị, 26.651/27.363 cán bộ có máy tính đã tham gia Chiến dịch, đạt tỉ lệ 97,4%). Triển khai thí điểm hệ thống điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng (SoC), đã kết nối chia sẻ thông tin mã độc, giám sát ATTT với Trung tâm Giám sát không gian mạng quốc gia. Đồng thời, thực hiện quyết liệt Nghị quyết 17 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, triển khai thử nghiệm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh. Tham mưu ban hành nghị quyết về Chính phủ số, đô thị thông minh, kinh tế số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Công tác cải cách hành chính trong toàn tỉnh được triển khai đồng bộ và hiệu quả

Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, những tín hiệu tích cực đã lan tỏa đến với người dân, doanh nghiệp. Để xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích đạt hiệu quả, thiết thực.

Đến nay, Tại cấp tỉnh có 03 nhân viên bưu điện đã thành thạo Bộ thủ tục hành chính (TTHC) của 6 Sở (Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch), sẵn sàng thay cho công chức của 06 Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Việc rút công chức về đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 01, bắt đầu thực hiện từ 01/01/2021. Tại cấp huyện: 02 địa phương thị xã Hồng Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên đã rút công chức của UBND đơn vị về làm việc chuyên môn, nhiệm vụ trực, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Bộ TTHC của cấp huyện do nhân viên Bưu điện đảm nhiệm. 02 địa phương còn lại là huyện Lộc Hà, huyện Kỳ Anh đang thực hiện rút dần các lĩnh vực. Bưu điện tỉnh đã xây dựng và chuyển giao Trung tâm Hành chính công cho huyện Cẩm Xuyên làm việc. Bên cạnh đó việc đảm bảo thông tin liên lạc trong lãnh đạo điều hành, phòng chống thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh luôn được quan tâm. Đặc biệt đã đảm bảo tần số, hoạt động truyền dẫn phục vụ an toàn Đại hội Đảng các cấp trong thời gian qua.


Tại Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 - Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ BCCI, đồng chí Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được  và đồng ý tiếp tục mở rộng phạm vi thí điểm...

Cùng với ứng dụng các phần mềm họp trực tuyến truyền thống, các hình thức họp trực tuyến như khám bệnh từ xa, làm việc qua mạng, dạy học online, trao đổi công việc thông qua các phần mềm ứng dụng. Bên cạnh thực hiện hiệu quả hình thức hội nghị trực tuyến, Hà Tĩnh cũng đang đẩy mạnh triển khai mô hình một cửa điện tử cấp xã, giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các phần mềm quản lý hồ sơ công việc để trao đổi, giám sát và giải quyết công việc hàng ngày. Đây chính là những bước đi cần thiết để Hà Tĩnh từng bước hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử trong tương lai gần.

Không chỉ làm tốt công việc chuyên môn mang tính đặc thù của ngành, năm qua Sở TTTT cũng đã thực hiện hỗ trợ, đỡ đầu thành công trong công tác xây dựng Nông thôn mới và đảm bảo về đích trong thực hiện các tiêu chí của Ngành trên địa bàn toàn tỉnh.


Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức trao tặng 900 khẩu trang, 50 bộ đồ bảo hộ y tế, 50 kính chống giọt bắn phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các xã Cẩm Quang, Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên).

Công tác quản lý báo chí, in - xuất bản đảm bảo đúng quy định

Năm 2020, công tác quản lý báo chí, xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Cùng với việc rà soát đúng quy định các hồ sơ đặt, cử văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí, công tác quản lý về cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin trên báo chí được quan tâm triển khai. Ngành đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức giao ban báo chí định kỳ; điểm báo hàng ngày, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp cũng như kiểm chứng nội dung, nhắc nhở một số phóng viên, cộng tác viên trên địa bàn có bài viết ảnh hưởng, không tạo đà thuận cho sự phát triển của tỉnh; phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề báo chí phản ánh, thông tin xấu độc trên không gian mạng.


Bên cạnh đó, năm 2020, hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; in, phát hành được các cấp, các ngành quan tâm, phát huy hiệu quả tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Đặc biệt hệ thống truyền thanh cơ sở đã và đang phát huy tốt vai trò trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thông tin phòng chống thiên tai, dịch bệnh đến tận thôn, xóm, khu dân cư. Đặc biệt, nội dung về phòng chống dịch bệnh covid-19, thông tin cảnh báo trong đợt lũ lụt vừa qua; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, ngành đã khảo sát, triển khai xây dựng mới 07 hệ thống đài truyền thanh cơ sở ở vùng sâu, vùng xa.

.


Năm 2020, Sở đã phối hợp với các trường THPT thuộc các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Thị xã Kỳ Anh tổ chức thành công 06 cuộc triển lãm số 3D tuyên truyền chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sáu cuộc triển lãm đã thu hút hơn 8200 học sinh và 315 giáo viên giảng dạy các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân trên địa bàn các huyện tham gia. Góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

Công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính tiếp tục được đẩy mạnh

Trong cuộc chiến chống dịch covid-19, những thông tin về tình hình, diễn biến của dịch, luôn thu hút lượng lớn sự quan tâm, theo dõi của người dân. Xác định những thông tin giả mạo sẽ làm phức tạp thêm tình hình, Sở TT&TT đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, rà soát trên môi trường mạng các thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân, kịp thời phát hiện các vi phạm và xử lý theo quy định..


Trong năm 2020, Thanh tra ngành đã phối hợp với lực lượng Công an xử lý, rà soát, triệu tập làm việc với 56 đối tượng đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng, xử phạt 16 trường hợp với số tiền 112,5 triệu đồng; đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý 06 Báo điện tử vàTrang thông tin điện tử đưa tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19 tại Hà Tĩnh.

Xử phạt 02 Trang thông tin điện tử tổng hợp sai quy định. Lập hồ sơ gửi Cục phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử để ngăn chặn, gỡ bỏ 07 Fanpage ẩn danh, trang giả mạo, trang có thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá. Phối hợp ngăn chặn, buộc gỡ bỏ trên 90 tài khoản Facebook, Zalo cá nhân vì đã có thông tin không kiểm chứng, thông tin trái chiều, góp phần đảm bảo an toàn an ninh mạng, lành mạnh xã hội, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định rằng, năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, tạo đà, tạo thế cho việc triển khai kế hoạch năm 2021, sẵn sàng cho giai đoạn 2021-2025, tiếp tục đưa sự nghiệp Ngành Thông tin và Truyền thông phát triển nhanh và bền vững.

Năm 2020 đã khép lại trong bao nỗi bộn bề , nhưng cũng hết sức tự hào tin tưởng về những thành tựu quan trọng mà cán bộ, công nhân viên ngành TTTT đạt được. Bước vào năm mới 2021, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh làn thứ XIX..., mỗi cán bộ, nhân viên trong toàn ngành tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa để đưa ngành Thông tin và truyền thông tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, vì một Hà Tĩnh giàu đẹp, văn minh./.

H.A


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   392
Lượt đọc tin:   2.139
Tổng số truy cập:   27.664.046

Sự kiện