Khuyến nghị cài đặt Bluezone để truy vết các ca nghi nhiễm Covid-19   |    Toàn văn Diễn văn khai mạc của Thủ tướng tại Đại hội Đảng XIII   |    Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao   |    Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới   |    Ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng dịch Covid-19   |   

Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao

  

09:59 08/01/2021

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, song tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2020 đạt 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao; 7/15 khoản thu vượt so kế hoạch tỉnh giao…


Năm 2020, đại dịch Covid-19 và thiên tai đã hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân và hoạt động SXKD; đồng thời, gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Tuy vậy, được sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chỉ đạo quyết liệt trực tiếp của UBND tỉnh, của cả hệ thống chính trị và của ngành dọc cấp trên; sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương và ngành thuế…, nên công tác thu ngân sách của tỉnh năm 2020 đã hoàn thành xuất sắc dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao.

Ngành thuế tích cực CCHC, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các thủ tục liên quan. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cụ thể, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao, đạt 111% kế hoạch tỉnh giao, bằng 111% so với cùng kỳ. Trong đó, 7/15 khoản thu vượt so kế hoạch tỉnh giao: Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 126% kế hoạch, tăng 56% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 129%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 115%; thu tiền thuê đất đạt 177%; thu lệ phí trước bạ đạt 110%; thu khác ngân sách đạt 163% so với kế hoạch.

Theo địa bàn, có 13/17 đơn vị, địa phương thu vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao và tăng thu cao so với cùng kỳ, gồm: Cẩm Xuyên đạt 177%, tăng 40% so cùng kỳ; Hương Sơn đạt 182%, tăng 53%; Lộc Hà đạt 174%, tăng 28%; Vũ Quang đạt 136%, tăng 17%; Thạch Hà đạt 140%, tăng 12%; Đức Thọ đạt 122%; Can Lộc đạt 131%; Hương Khê đạt 106%; TX Hồng Lĩnh đạt 137%; TP Hà Tĩnh đạt 113%; Phòng TTKT số 1 đạt 105%, tăng 62% so cùng kỳ; Phòng TTKT số 2 đạt 100% tăng 19% so cùng kỳ; Phòng TTKT số 3 đạt 106%.

Năm 2020, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đạt 2.390 tỷ đồng,  bằng129% so kế hoạch. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngành Thuế Hà Tĩnh được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nội địa 5.184 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 7.000 tỷ đồng. 

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu được giao, bên cạnh tranh thủ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương…, ngành Thuế đã xây dựng, đề ra nhiều giải pháp đồng bộ như: Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu; đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế…
P.V


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   367
Lượt đọc tin:   2.662
Tổng số truy cập:   29.015.868

Sự kiện