Khuyến nghị cài đặt Bluezone để truy vết các ca nghi nhiễm Covid-19   |    Toàn văn Diễn văn khai mạc của Thủ tướng tại Đại hội Đảng XIII   |    Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao   |    Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới   |    Ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng dịch Covid-19   |   

Tin vui: Tiếp tục bố trí công tác với đội viên Đề án 500 ở Hà Tĩnh

  

14:13 02/03/2021

Đội viên Đề án 500 ở Hà Tĩnh làm việc theo đúng vị trí công việc đang đảm nhận đến khi có phương án bố trí hoặc có văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhưng không quá 5 năm kể từ khi kết thúc đề án.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa có văn bản về việc tiếp tục bố trí công tác đối với đội viên Đề án 500.


Đội viên Phan Trọng Hải được phân công đảm nhiệm chức danh địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường tại xã Hương Trạch (Hương Khê). Với sự nhiệt tình, hăng hái và tận tâm với công việc, Hải đã góp sức lớn đưa Hương Trạch đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 03/TB-VPCP ngày 9/1/2021 của Văn phòng Chính phủ đối với Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 và Văn bản số 575/BNV-CTTN ngày 8/2/2021 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục bố trí công tác đối với đội viên Đề án 500;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 207/SNV-XDCQ&TCBC ngày 19/02/2021, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, Vũ Quang, Hương Khê, TX Kỳ Anh chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục bố trí cho đội viên Đề án 500 làm việc theo đúng vị trí công việc đang đảm nhận đến khi có phương án bố trí hoặc có văn bản chỉ đạo của Trung ương (nhưng không quá 5 năm kể từ khi kết thúc đề án).

Thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ đối với đội viên theo quy định. Quan tâm tạo điều kiện để đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Báo cáo nhu cầu kinh phí để chi trả lương và các khoản kinh phí khác có liên quan đối với các đội viên về Sở Tài chính và Sở Nội vụ để tổng hợp.

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tiến hành rà soát, xây dựng phương án bố trí đội viên (nếu có) theo đúng quy định tại các văn bản hiện hành; báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng phương án bố trí đội viên Đề án 500, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; theo dõi, cập nhật chỉ đạo của Trung ương về cơ chế tuyển dụng đối với đội viên Đề án 500 để kịp thời tham mưu việc bố trí, sử dụng đội viên trước thời hạn được giao theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã liên quan đảm bảo nguồn kinh phí và hướng dẫn các địa phương sử dụng kinh phí để trả lương, các chế độ, chính sách liên quan cho đội viên Đề án 500 theo quy định.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết về Đề án 500, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã khẳng định tính hiệu quả, thiết thực mà Đề án 500 mang lại, tuy nhiên, với những khó khăn trong công tác bố trí, sử dụng nêu trên, đề nghị Bộ Nội vụ đồng ý chủ trương tiếp tục gia hạn hợp đồng đối với các đội viên Đề án 500.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng kiến nghị sửa đổi các quy định liên quan trong công tác tuyển dụng nhằm ưu tiên tuyển dụng số đội viên Đề án 500 trước khi bố trí và tuyển dụng các đối tượng khác.

Theo BHT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   2.494
Lượt đọc tin:   10.219
Tổng số truy cập:   29.075.825

Sự kiện