Khuyến nghị cài đặt Bluezone để truy vết các ca nghi nhiễm Covid-19   |    Toàn văn Diễn văn khai mạc của Thủ tướng tại Đại hội Đảng XIII   |    Hà Tĩnh thu ngân sách nội địa 8.018 tỷ đồng, đạt 135% dự toán Trung ương giao   |    Lấy ý kiến Dự thảo Báo cáo đề nghị xét, công nhận huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới   |    Ngăn người nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng dịch Covid-19   |   

Phát huy phẩm chất truyền thống, xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu thời đại mới

  

08:02 08/03/2021

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà chia sẻ, để xây dựng người phụ nữ đáp ứng yêu cầu thời đại mới, hội LHPN các cấp ở Hà Tĩnh đã và đang hỗ trợ, đồng hành để chị em phụ nữ phát huy những phẩm chất truyền thống tốt đẹp, đồng thời trang bị, bồi đắp những giá trị mới.

- PV: Thưa bà, để tạo môi trường cho hội viên, phụ nữ phát triển toàn diện, thời gian qua, các cấp hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã có những giải pháp, cách làm như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Việt Hà: Xây dựng, vun đắp, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, nhiều năm qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã triển khai hiệu quả cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” với nhiều hoạt động thiết thực.


Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà

Theo đó, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo hội LHPN các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức; ý thức chấp hành pháp luật và vai trò, trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình, cộng đồng gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề; đối thoại; tổ chức các sự kiện truyền thông cộng đồng, hoạt động về nguồn…


Những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã được chị em phụ nữ Hà Tĩnh phát huy, lan tỏa. Trong ảnh: Trước khi trở thành Giám đốc HTX Môi trường Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh), chị Đào Thị Thanh (SN 1960) từng là giáo viên 13 năm và 25 năm làm việc thôn.

Bên cạnh đó, cung cấp thông tin, tài liệu, định hướng nội dung tuyên truyền cho cơ sở; thường xuyên đăng tải, chia sẻ gương người tốt, việc tốt và lên án hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật nhằm tác động tích cực đến nhận thức của hội viên, phụ nữ... Đây là môi trường thúc đẩy các hoạt động rèn luyện phẩm chất, lề lối, phong cách làm việc, thực hành tiết kiệm, văn hóa - văn nghệ, TDTT, chăm sóc sức khỏe, hướng tới xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện.

- PV: Vậy kết quả nào là điểm nhấn đánh dấu sự phát triển của hội viên, phụ nữ tỉnh nhà trong quá trình phát huy các phẩm chất của người phụ nữ trong thời gian qua?

Bà Nguyễn Thị Việt Hà: Có thể nói, qua tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã được chị em hội viên, phụ nữ tỉnh nhà phát huy, lan tỏa. Đặc biệt, người phụ nữ nông thôn không còn “thu mình” như trước, mà đã có sự thay đổi rất lớn về ý thức, tâm thế và ngày càng thể hiện vai trò làm chủ của mình.


Chị em phụ nữ xã Xuân Lộc (Can Lộc) chăm sóc tuyến đường hoa ở khu vực trung tâm xã.

Phụ nữ đã vươn lên khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, nắm bắt cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế, tự chủ về kinh tế trong gia đình. Trong giai đoạn 2015 - 2020 đã có 4.798 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được hội giúp vươn lên thoát nghèo; trên 2.700 hộ gia đình phụ nữ mạnh dạn vay vốn, đầu tư phát triển mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; phụ nữ nông thôn cũng đã tham gia tích cực vào các phong trào, hoạt động tại cơ sở, trở thành lực lượng chủ chốt trong xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Toàn tỉnh hiện có 2.010 gia đình hội viên được hội vận động giúp đỡ xây dựng vườn đạt vườn mẫu; 262.178 gia đình hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”.


Xuất thân từ một người giúp việc gia đình, nhờ tình yêu với tà áo dài truyền thống và sự đam mê, sáng tạo, chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ - chủ cơ sở may ANNA ở xóm đạo Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà đã trở thành chủ cơ sở may áo dài có tiếng và có sản phẩm tham dự “Cuộc vận động thiết kế áo dài Việt” năm 2020.

Lực lượng nữ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tự tin, năng động, sáng tạo, có tiếng nói quan trọng trong việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược phát triển KT-XH của địa phương.

Toàn tỉnh có 103 chị trình độ tiến sỹ, thạc sĩ; 847 chị tham gia BCH đảng bộ các cấp, 100/595 cán bộ nữ (chiếm tỷ lệ 16,8%) đang đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng cấp sở, ngành cấp tỉnh, huyện.


Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà trao biểu trưng số tiền hỗ trợ khởi nghiệp của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh cho 5 hợp tác xã, tổ hợp tác tại diễn đàn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được hội tổ chức ngày 18/12/2020

- PV: Trong giai đoạn mới, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam được xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong các phong trào, hoạt động của hội. Xin bà chia sẻ về những bước đi trong lộ trình thực hiện nhiệm vụ này?

Bà Nguyễn Thị Việt Hà: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX khẳng định “Lấy con người làm trung tâm; khơi dậy khát vọng, ý chí, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh”. Hội LHPN Việt Nam cũng đã xác định đưa việc hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong hoạt động hội nhiệm kỳ 2021-2026. Từ những định hướng này, BTV Hội LHPN tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để xây dựng, bồi đắp các phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ, khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực con người trong đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Theo đó, tăng cường hơn nữa việc triển khai các chương trình, hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng cho phụ nữ, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xây dựng người phụ nữ Hà Tĩnh bản lĩnh, nhân ái, thủy chung, văn minh, thân thiện.


Ngày hội “Phụ nữ với pháp luật” do Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tại Can Lộc vào tháng 11/2020 thu hút sự tham gia của hơn 200 hội viên.

Tuyên truyền để phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của đất nước, của hội và địa phương; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân; khắc phục các biểu hiện an phận, thực dụng, suy thoái đạo đức, lối sống... của một bộ phận phụ nữ.

Trong thời gian tới, hội sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ chủ động học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, chủ động tiếp cận với các tiến bộ khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát huy tiềm năng, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ; phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng của phụ nữ. Tư vấn, hỗ trợ giải quyết khó khăn của nhóm phụ nữ yếu thế, đề xuất xây dựng và thực hiện chương trình/đề án/chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ khuyết tật, cao tuổi, lao động nữ di cư, phụ nữ dân tộc thiểu số.


Chị em phụ nữ Hà Tĩnh duyên dáng, rạng ngời trong những chiếc áo dài truyền thống. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2021-2026, các phong trào thi đua trọng tâm như: “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam”, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” sẽ được hội LHPN các cấp phát động với các tiêu chí cụ thể, phù hợp nhằm tạo môi trường rộng mở để các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống và sức sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định vai trò, vị thế của mình; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Theo BHT


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Thống kê trong ngày

Lượt truy cập:   2.334
Lượt đọc tin:   9.631
Tổng số truy cập:   29.075.237

Sự kiện