Tuyến đường sắt trị giá 1,98 tỷ USD kết nối Lào - Vũng Áng do Indonesia xây dựng   |    Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới   |    Hà Tĩnh mời chuyên gia tìm phương án xử lý sinh vật “lạ” phá rừng ngập mặn   |    JIFA và I.P.M trao 60 suất học bổng trị giá 120 triệu đồng cho học sinh Hà Tĩnh   |    Phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của hợp tác xã   |   

Cơ cấu tổ chức

  
Cỡ chữ

I. Thông tin chung: 

Tên cơ quan  : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
Địa chỉ          : Số 1 đường Nguyễn Tất Thành - TP Hà Tĩnh 
Điện thoại     : 0239.385.7717
Email: ubhatinh@hatinh.gov.vn 


II. Sơ đồ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh

III. Phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh:

1. Đồng chí Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh:

Điện thoại:  Đang cập nhật        Email: trantienhung@hatinh.gov.vn 

Lãnh đạo, qun lý toàn din mi hoạt động thuc chức năng, nhiệm v, quyn hn ca UBND tnh.

- Trc tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Chiến lược phát trin kinh tế xã hi, Quy hoch, Kế hoch, Tài chính, Ni v, Ni chính, Quc phòng - An ninh, Ci cách hành chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Xây dng, Giao thông Vn ti, Chủ trương đầu tư các dự án, Phát triển đô thị, Thi đua khen thưởng.

- Nhng nhim vụ đột xut, quan trng và nhng giải pháp có tính đột phátrên các lĩnh vực kinh tế xã hi.

2. Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Điện thoại: Đang cập nhật        Email: dangquocvinh@hatinh.gov.vn

- Làm nhim vụ Phó Chủ tịch thường trc UBND tnh.

- Giúp Chủ tch UBND tnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dc - Đào tạo, Văn hoá - Thể thao và Du lch, Thông tin và Truyn thông, Khoa hc - Công ngh, Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Bo him xã hội, Tưpháp, Báo chí, Ngoi vụ, Bưu chính - Vin thông, Tôn giáo; ký các văn bản về nâng lương, chuyển ngch, nghỉ hưu cho cán bộ, công chc thuc thm quyn Chủ tch UBND tnh; ký các văn bản cử cán b, công chức đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài khi được Chủ tch y quyn.

- Có ý kiến đối vi các ni dung về Kế hoch, Tài chính, Ni vụ, Thi đua khen thưởng, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tch UBND tnh yêu cu.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu ni, tố cáo, xử lý các quyếtđịnh thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Thay mt Chủ tch UBND tnh phi hp công tác vi Uỷ ban Mt trn Tổ quc tnh và các tổ chc chính trị xã hi, các hi nghề nghip.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác gii phóng mt bng thulĩnh vực phụ trách; Ban Qun lý dự án đầtư xây dựng công trình dân dng và công nghip tnh; Quỹ đầu tư phát triển và các Quỹ ủy thác.

- Trc tiếp phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tnh.

- Thc hin các công vic khác theo sự phân công, y quyn ca Chủ tch UBND tnh.

3. Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Điện thoại: Đang cập nhật       Email: duongtatthang@hatinh.gov.vn

- Trc tiếp làm Trưởng Ban Qun lý các Khu kinh tế (thc hin theo quyết định ca Chủ tch UBND tnh); Trưởng ban Đổi mi và phát trin doanh nghip.

- Giúp Chủ tch UBND tnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: CôngThương, Ngân hàng và các Tổ chc tín dng, Hi quan, Phòng chng buôn lu và gian lận thương mại, An toàn giao thông.

- Có ý kiến đối vi các ni dung về Quy hoch, Phát triển đô thị, Giao thông vn ti, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tch UBND tnh yêu cu.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu ni, tố cáo, xử lý các quyếtđịnh thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác gii phóng mt bng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách và các dự án trọng điểm; Ban Qun lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vc Khu kinh tế tnh; Ban Qun lý dự án đầu tư xâydng công trình giao thông tnh; Ngân hàng Chính sách xã hi.

- Thc hin các công vic khác theo sự phân công, y quyn ca Chủ tch UBND tnh.

4. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điện thoại: (0239)        Email: dangngocson@hatinh.gov.vn

- Giúp Chủ tch UBND tnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghip và Phát trin nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Xây dng nông thôn mi, Dân tc, Kinh tế hp tác, Hp tác xã, Thi hành án dân s, Công tác phòng chng bão lt và tìm kiếm cu nn.

- Có ý kiến đối vi các ni dung về Ni chính, Ci cách hành chính, Xây dng, Thuế, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tch UBND tnh yêu cu.

- Phụ trách chung về công tác khiếu ni, tố cáo và xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Thay mt Chủ tch UBND tnh phi hp công tác gia UBND tnh vi Tòa án Nhân dân tnh và Vin Kim sát Nhân dân tnh.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác gii phóng mt bng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Qun lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghip và Phát trin nông thôn tnh.

- Thc hin các công vic khác theo sự phân công, y quyn ca Chủ tch UBND tnh.


Ban Biên Tập

Thăm dò ý kiến

Poll: Thông tin nào trên cổng thông tin điện tử mà bạn quan tâm nhất?
Thông tin thủ tục hành chính25%
25% Complete
Thông tin kinh tế - xã hội25%
25% Complete
Thông tin chỉ đạo điều hành50%
50% Complete

Thống kê

Đang xem:   541
Đã xem hôm nay:   3.717
Đã xem:   28.277.185

Sự kiện