Công điện khẩn của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Rà soát, chuẩn bị chu đáo cho Lễ Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du   |    Tro, xỉ nhiệt điện ở Hà Tĩnh không phải chất thải nguy hại, đủ điều kiện làm vật liệu xây dựng!   |    Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019   |    Kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2025   |   

Xem xét thông qua danh mục 1.039 công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng

  

14:08 27/11/2019

 Sáng 27/11, Ban kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với Sở TN&MT về thu hồi đất, bảng giá đất, bảo vệ môi trường và chỉnh lý, cập nhật bản đồ địa chính năm 2020 để trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII.

Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Sở TN&MT đã trình bày các vấn đề về bảng giá đất năm 2020; cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ và hồ sơ địa chính giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo; danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 79/NQ – HĐND về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2020.


Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh Phan Lam Sơn: Qua rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 79/NQ – HĐND trong thời gian qua cho thấy còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc

Thực hiện Nghị quyết số 79/2017/NQ – HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2020, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo một số sở ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã tích cực triển khai các chính sách, bước đầu đã góp phần hỗ trợ cho công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là góp phần nâng cao công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.


Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Cao Sâm: Thực tế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương đã làm cho đất đai biến động thường xuyên, đặc biệt các biến động do nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phát triển hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới…

Đối với đề án cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ và hồ sơ địa chính giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo, tới thời điểm này, ngành TM&MT Hà Tĩnh đã hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính cho 243 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thành phố, thị xã với tổng diện tích 205.827ha; cấp đổi 419.325 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 96,6% nhu cầu.

Việc cập nhật, chỉnh lý biến động bản đồ và hồ sơ địa chính sẽ giúp xây dựng hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai thống nhất từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh; tiến tới xây dựng hệ thống quản lý đất đai tiên tiến, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin đất đai hiện đại.