Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

05
Lĩnh vực bất động sản
Khu đô thị tại thị trấn Thạch Hà
Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Cách đường Quốc lộ 1A khoảng 0,3km; Cách Thành phố Hà Tĩnh 3km; Cách KKT Vũng Áng 70km; Cách Sân bay Vinh 50km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng khu đô thị với hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: 'Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Hà

Tổng vốn đầu tư: 4,068 tỷ đồng

Diện tích: 185 ha

Lương bình quân: 5-8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất sản xuất nông nghiệp, đất trang trại, đất ở và bãi rác tập trung