Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

Danh sách dự án kêu gọi đầu tư

 1. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp trong khu kinh tế Vũng Áng và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
 2. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ Khu Công nghiệp Gia Lách
 3. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà
 4. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh
 5. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh
 6. Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ Khu công nghiệp Hạ Vàng
 7. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp
 8. Dự án Tổ hợp nhà máy tinh chế thép (Sản xuất thép tấm, thép cán nguội, tráng/mạ thép, thép ống, thép hình)
 9. Nhà máy cơ khí chế tạo máy móc (thiết bị động lực, thiết bị nâng hạ)
 10. Dự án tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô và linh kiện ô tô
 11. Dự án nhà máy chế tạo và sửa chữa đầu máy, toa xe - công nghiệp đường sắt
 12. Dự án nhà máy đóng các loại tàu cá bằng sắt thép
 13. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng III - Nhiệt điện khí LNG
 14. Dự án các dự án điện gió khác và điện mặt trời
 15. Dự án trung tâm nhập khẩu và phân phối LNG
 16. Dự án trung tâm hội chợ triển lãm ở thành phố Hà Tĩnh
 17. Dự án các dự án thứ cấp vào các Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng
 18. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kỳ Trinh
 19. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Cổng Khánh 3
 20. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Tân Lâm Hương
 21. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Lạc Thiện
 22. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật mở rộng Cụm Công nghiệp Trường Sơn
 23. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật mở rộng Cụm Công nghiệp Thái Yên
 24. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Đức Thọ 2
 25. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Khe Cò
 26. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quang Diệm
 27. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xuân Mỹ
 28. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xuân Phổ
 29. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Gia Phố
 30. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2
 31. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Cẩm Xuyên
 32. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp An Thịnh
 33. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hồng Tân
 34. Đầu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kỳ Phong
 35. Đầu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đồng Khang
 36. Điện mặt trời xã Hồng Lộc