Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

15
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh
Huyện Thạch Hà;

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Vùng quy hoạch thu hút, kêu gọi dự án nằm hai bên đường sắt và đường bộ cao tốc, giữa đường tỉnh 550 và đường Hàm Nghi kéo dài, gần đô thị thành phố Hà Tĩnh. + Quốc lộ ven biển: Kết nối xuyên suốt từ Cửa Lò, Nghệ An vào đến Khu du lịch Quốc gia Thiên Cầm vào đến Khu kinh tế Vũng Áng và các khu vực kinh tế quan trọng của tỉnh như Thành phố Hà Tĩnh... + QL15B: đi qua đô thị đóng vai trò như trục chính đô thị, vai trò xương sống cho toàn đô thị, quy mô lộ giới B=62m, tính chất liên kết đô thị du lịch và kinh tế ven biển; + QL8C: Kết nối chính với QL1A, trục phát triển kinh tế Đông Tây, quy mô lộ giới B=42m, tính chất liên kết liên vùng; + Huyện lộ 128: Tăng cường kết nối với QL1A và đường cao tốc trong tương lai. Quy mô lộ giới 42m. - Vị trí trong vùng/ khu vực: giáp Quảng Bình, Nghệ An. - Kết nối với Sân bay Vinh, tỉnh Nghệ An và Sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình qua hệ thống giao thông đường bộ. Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay, bến cảng, đường cao tốc, quốc lộ: tới sân bay: 60km về phía Bắc, 150km về phía Nam. - Đường biển: Kết nối đường giao thông biển đối với các Cảng biển trong tỉnh như Cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Xuân Hải, Xuân Hội, trong nước và quốc tế. - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, giao thông, cấp nước, thoát nước và các điều kiện khác để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, phát triển công nghiệp; thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, tăng dân số cơ học đảm bảo quy mô đô thị loại, gắn với phát triển thành phố Hà Tĩnh.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 1,000 (tỷ đồng)

Diện tích: 200 (Ha)

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp, phần lớn là đất nông nghiệp, chưa GPMB