Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

04
Lĩnh vực bất động sản
Khu đô thị du lịch phía nam Thiên Cầm
Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Giáp đường Quốc lộ 15B và Quốc lộ 8C;Cách Thành phố Hà Tĩnh 30km; Cách KKT Vũng Áng 45km; Cách Sân bay Vinh 80km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư khu đô thị kết hợp phát triển thương mại dịch vụ, du lịch có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Xuyên

Tổng vốn đầu tư: 500 tỷ đồng

Diện tích: 24 ha

Lương bình quân: 5-8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp gồm: Đất ở; đất trồng cây hàng năm; đất chưa sử dụng và đất nghĩa trang