Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

03
Lĩnh vực nông nghiệp
Nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đồng Môn
Vùng Đồng Màu, xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: "Gần trung tâm thành phố Hà Tĩnh; Cách chợ đầu mối Bình Hương 3km "

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao tại xã Đồng Môn

Ưu đãi đầu tư: Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và các chính sách ưu đãi khác

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh

Tổng vốn đầu tư: Theo đề xuất của nhà đầu tư

Diện tích: Xác định khi lập dự án

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp