Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

Danh sách dự án kêu gọi đầu tư

 1. Dự án Khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí bãi nổi Xuân Giang 2 và vùng ven sông Lam
 2. Dự án tổ hợp dự án khu đô thị, du lịch và sân gôn Kỳ Nam
 3. Dự án tổ hợp dự án khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và sân gôn tại thị trấn Thiên Cầm
 4. Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng và sân gôn tại Cẩm Dương
 5. Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng, sân gôn quốc tế Thịnh Lộc
 6. Dự án bảo tàng biển
 7. Dự án tổ hợp dự án đô thị, du lịch nghỉ dưỡng Văn Trị
 8. Dự án khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao Kỳ Ninh
 9. Dự án khu thương mại, dịch vụ, du lịch và thể thao phía Tây Nam của huyện Thạch Hà
 10. Dự án khu đô thị mới Hàm Nghi
 11. Khu dân cư đô thị ven Sông Hội giai đoạn 2
 12. Khu dân cư - TMDV nút giao thông Quốc lộ 1A xã Cẩm Vịnh
 13. Khu đô thị du lịch biển Mỹ Hòa, xã Yên Hòa
 14. Khu đô thị du lịch phía nam Thiên Cầm
 15. Khu đô thị tại thị trấn Thạch Hà
 16. Khu đô thị du lịch, dịch vụ Xuân Phổ - Đan Trường
 17. Khu đô thị mới Tiên Điền
 18. Khu đô thị Du lịch Xuân Trường - Xuân Hội, huyện Nghi Xuân
 19. Khu đô thị phía Nam cầu Cày, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh
 20. Khu dân cư Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh
 21. Khu dân cư Tổ dân phố 6, phường Nam Hồng
 22. Khu đô thị tại thị trấn Nghèn
 23. Khu dân cư tại thôn Văn Thịnh, xã Xuân Lộc và Đồng Hang, thị trấn Nghèn
 24. Khu dân cư đồng chợ Mương, thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc
 25. Khu dân cư nông thôn thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc
 26. Khu đô thị Phúc Sơn, thị trấn Nghèn
 27. Khu thương mại dịch, đô thị dịch vụ phía Đông Bắc thị trấn Phố Châu
 28. Khu thương mại dịch vụ đô thị phía Đông Nam thị trấn Phố Châu
 29. Khu dân cư tại khu vực Nầm, xã Sơn Châu
 30. Khu dân cư tại thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu
 31. Khu dân cư tại xã An Hòa Thịnh
 32. Khu đô thị mới Xuân An (Giai đoạn 2)
 33. Khu đô thị - Du lịch - Dịch vụ Xuân Yên, huyện. Nghi Xuân
 34. Khu dân cư xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân
 35. Khu dân cư, thương mại dịch vụ xã Cẩm Quang
 36. Khu dân cư, thương mại dịch vụ xã Cẩm Bình
 37. Khu dân cư và Thương mại dịch vụ tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà
 38. Khu đất dân cư và Thương mại, dịch vụ tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà
 39. Khu dân cư và Trung tâm thương mại dịch vụ thôn Yên Thọ, xã Hộ Độ
 40. Khu dân cư và Thương mại, dịch vụ vùng Bình Hà, Yên Thọ, xã Hộ Độ