Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

04
Lĩnh vực bất động sản
Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng và sân gôn tại Cẩm Dương
Xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng Khu đô thị nghỉ dưỡng và sân gôn tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên đạt tiêu chuẩn 5 sao với tiêu chí hiện đại với các tiện ích đồng bộ đáp ứng nhu cầu sinh sống, tham quan, ăn nghỉ, vui chơi, giải trí, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ sân gôn của du khách trong và ngoài tỉnh.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 3,000(tỷ đồng)

Diện tích: Xác định khi lập dự án

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp, chưa GPMB