Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

02
Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ, Du lịch
Khu du lịch sinh thái hồ Kẻ Gỗ
Hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Cách Thành phố Hà Tĩnh 20km; Cách KKT Vũng Áng 65km; Cách Sân bay Vinh 75km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch sinh thái tại khu vực Hồ Kẻ Gỗ

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp Quy hoạch du lịch sinh thái hồ Kẻ Gỗ; phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Xuyên

Tổng vốn đầu tư: 1,000 tỷ đồng

Diện tích: 4000 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Mặt nước 2000 ha; đất rừng 2000 ha