Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

12
Lĩnh vực công nghiệp, TTCN
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ Khu Công nghiệp Gia Lách
Xã Xuân Viên; huyên Nghi Xuân

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. - Vị trí trong vùng/ khu vực: Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. - Khoảng cách địa điểm dự án tới sân bay, bến cảng, đường cao tốc, quốc lộ: + Kết nối với sân bay Vinh (Nghệ An) khoảng 20km về phía Bắc. + Quốc lộ 8B: Kết nối chính với quốc lộ 1A, trục phát triển kinh tế Đông Tây. + Đường biển: Kết nối đường giao thông đường biển đối với các Cảng biển trong tỉnh như Xuân Hải, Xuân Hội, Cảng Vũng Áng, Sơn Dương. - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, giao thông, cấp nước, thoát nước và các điều kiện khác để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, phát triển công nghiệp Gia Lách; tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội khu vực của địa phương và các vùng lân cận

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 1,000 (tỷ đồng)

Diện tích: 200 - 300(Ha)

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Chủ yếu đất nông nghiệp, chưa GPMB