Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

03
Lĩnh vực bất động sản
Khu đô thị du lịch biển Mỹ Hòa, xã Yên Hòa
Xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Đường Quốc lộ 15B chạy qua dự án; Cách Thành phố Hà Tĩnh 15km; Cách KKT Vũng Áng 55km; Cách Sân bay Vinh 75km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư khu đô thị kết hợp phát triển thương mại dịch vụ, du lịch có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất huyện Cẩm Xuyên

Tổng vốn đầu tư: Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Diện tích: 195 ha

Lương bình quân: 5-8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất ở dân cư 70 ha (khoảng 173 hộ); đất rừng 28,8 ha; đất trồng cây hàng năm 24,9 ha; đất bằng trồng cây hàng năm UBND xã quản lý 28,2 ha; đất khai hoang 11,8 ha; còn lại đất nghĩa trang và đất bằng chưa sử dụng