Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

10
Lĩnh vực bất động sản
Khu dân cư Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh
Tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Bám đường Trục chính thị xã Hồng Lĩnh (Quy hoạch 70m) đang xây dựng; Cách Thành phố Hà Tĩnh 32km; Cách KKT Vũng Áng 93km; Cách Sân bay Vinh 25km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng khu dân cư với hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân

Ưu đãi đầu tư: Theo quy định hiện hành

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh

Tổng vốn đầu tư: 300 tỷ đồng

Diện tích: 9.3 ha

Lương bình quân: 5-8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp