Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

13
Lĩnh vực bất động sản
Khu dân cư tại thôn Văn Thịnh, xã Xuân Lộc và Đồng Hang, thị trấn Nghèn
Xã Xuân Lộc và thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Cách Quốc lộ 1A 600m; Cách Thành phố Hà Tĩnh 20km; Cách KKT Vũng Áng 80km; Cách Sân bay Vinh 40km

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng khu dân cư với hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn, đã có Quy hoạch chi tiết 1/500

Tổng vốn đầu tư: Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Diện tích: 9.2 ha

Lương bình quân: 5-8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp