Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

01
Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ, Du lịch
Du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa, tâm linh Hồ Ngàn Trươi
Hồ chứa nước Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang,

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Giáp đường mòn Hồ Chí Minh; Cách Thành phố Hà Tĩnh 55km; Cách Sân bay Vinh 60km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Khai thác tiềm năng hồ chứa nước Ngàn Trươi để phục vụ du lịch, tham quan, thưởng lãm, nghiên cứu và trải nghiệm.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: Theo đề xuất của Nhà đầu tư

Diện tích: 25,000 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất thuộc khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang