Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

03
Giáo dục, Y tế
Trường phổ thông liên cấp
Tổ dân phố 7, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Nằm tại trung tâm thị xã Hồng Lĩnh; Cách Thành phố Hà Tĩnh 25km; Cách Sân bay Vinh 27km.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Phát triển loại hình giáo dục đào tạo ngoài công lập

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với ngành nghề ưu đãi đầu tư và lĩnh vực xã hội hóa

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp Quy hoạch sử dụng đất thị xã Hồng Lĩnh

Tổng vốn đầu tư: 150 tỷ đồng

Diện tích: 3.3 ha

Lương bình quân: 5 - 8 triệu đồng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất nông nghiệp