Đầu mối liên hệ:

- Đối với đại biểu trong nước: Ông Đặng Huy Cường. ĐT (+84)913294698

- Đối với đại biểu quốc tế: Bà Hoàng Hương Giang. ĐT (+84)934413613

Contacts:

- Domestic delegations: Mr. Dang, Huy Cuong. Phone No. (+84)913294698

- International delegations: Ms. Hoang, Phuong Giang. Phone No. (+84)934413613

06
Lĩnh vực bất động sản
Dự án bảo tàng biển
Huyện Lộc Hà

Hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước khu vực dự án; khoảng cách đến sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ: Huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; cách thành phố Hà Tĩnh 21km về phía Đông Bắc. - Giao thông: cách quốc lộ 1A khoảng 15km, cách sân bay Vinh khoảng 45km; - Đã có nguồn cấp điện, nước sạch đảm bảo cho hoạt động dự án.

Mục tiêu dự án/hiệu quả đầu tư: Đầu tư xây dựng Bảo tàng biển nhằm lưu giữ và tổng hợp những hiện vật, mẫu vật về sự đa dạng các loài sinh vật biển cùng những tư liệu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật lịch sử quý giá gắn với các giai đoạn hình thành và phát triển của con người, văn hóa các miền biển Hà Tĩnh.

Ưu đãi đầu tư: Được hưởng ưu đãi đầu tư đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Lực lượng lao động: Lực lượng lao động tỉnh Hà Tĩnh từ 15 tuổi trở lên tại quý I/2023 là 521.589 người, nam chiếm 53,56%, nữ chiếm 46,44%; trong đó: Số lao động không có việc làm là 22.422 người (nam khoảng 10.360 người, nữ khoảng 12.062 người)

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch: Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng vốn đầu tư: 300(tỷ đồng)

Diện tích: Xác định khi lập dự án

Lương bình quân: 6-8 triệu đồng/người/tháng

Sơ bộ chi phí GPMB: Xác định khi lập Dự án

Hiện trạng đất: Đất hỗn hợp